I ROK SZKOŁY UWIELBIENIA

zapisy:

 

Rejestracja na 1 rok szkoły Uwielbienia, w roku 2024/2025 rozpoczNIE się 15 maja 2024 roku. 

Będzie trwała do 30 września 2024 lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

 

PROGRAM 1 rok

na program nauczania na 1 roku składają się:

6 ZJAZDÓW STACJONARNYCH

 

– To całodzienne zjazdy szkoły. W trakcie każdego z nich doświadczycie 2 uwielbień, zajęć warsztatowych, wykładów, wywiadu z gościem specjalnym i wielu innych niespodzianek!

– Zjazdy wprowadzają w 6 fundamentalnych obszarów z zakresu uwielbienia m.in postawy czciciela, rozwoju duchowego, rozumienia aspektów uwielbienia, roli lidera i dźwięku.

– Zajęcia trwają od 9 do 18.

TEMATY ZJAZDÓW

 

MODUŁY DODATKOWE

 

– Moduły to ważne materiały uzupełniające, które poszerzają treści zjazdów oraz umożlwiają indywidualny kierunkowy rozwój w szkole.

– Moduły można nazwać „ścieżką indywidualną”. Możesz zapisać się na tyle modułów ile chcesz. Pamiętaj jednak że każdy z nich jest dość wymagający. 

– każdy z modułów ma indywidualnie określony harmonogram i systematykę, które są opisane poniżej. 

 

APLIKACJA MOBILNA

 

– Dla uczestników szkoły jest przygotowana specjalna aplikacja mobilna, która stanowi serce komunikacji i relacji między uczestnikami szkoły.

– Aplikacja obsługuje zapisy, fora, grupy dyskusyjne, oraz dedykowane „fora” dotyczące poszczególnych modułów, zapisy na mentoring i zajęcia muzyczne oraz wiele innych.

– aplikacja jest dostępna tylko dla uczestników szkoły, a rejestracja w niej wymaga zatwierdzenia sekretariatu szkoły. 

– uczestnicy otrzymają dostęp do aplikacji na 1 zjeździe.

 

PROGRAMY ONLINE

 

– na 1 roku szkoły, mamy przygotowany też dla Was szczególny program wzrostu duchowego autorstwa Marty Miłuńskiej „14 kroków” oparty na podstawie psalmów stopni. 

– program realizowany jest w aplikacji mobilnej i prowadzi przez 14 tygodni rozważania Pisma Świętego. 

 

Tematy w programie nauczania pierwszego roku:

Poniżej przedstawiamy kluczowe tematy dookoła, których poruszamy się w pierwszym roku Szkoły Uwielbienia. Tematy te to pewnego rodzaju silne podstawy, fundament, który przygotowuje nas do lepszego rozumienia tego co będzie się działo zarówno w modułach dodatkowych jak i na 2 roku szkoły.

?

BIBLIJNE PODSTAWY

modlitwy uwielbienia – jak uwielbiał Izrael
za czasów Dawida.

?

Praktyczne aspekty

słuchania głosu Bożego i podążania za Duchem Świętym w czasie modlitwy uwielbienia.

?

Manifestująca się Boża Obecność

Czym jest, jak doświadczali jej biblijni bohaterowie, jak my możemy jej doświadczać.

jedność w uwielbieniu

Jak uwielbiać całym sobą, angażować ciało, serce
i umysł. Jaki ma to wpływ na rzeczywistość duchową.

cel uwielbienia

Cel uwielbienia – uwielbienie, które jest naszym codziennym doświadczeniem podążania za Bogiem.

emocje

 Emocje w czasie modlitwy uwielbienia,
jak je zaangażować, ale na nich nie polegać.

tworzenie muzyki z nieba

Praktyczny wymiar tworzenia muzyki uwielbienia.

Prowadzenie uwielbienia

 Jakie są etapy modlitwy. Jaka jest rola i miejsce improwizacji i planowania.

Charakter czciciela

Praktycznie o uświęceniu, namaszczeniu i służbie.

Moduły Dodatkowe 1 rok:

-> Co to jest moduł? To sposób abyś mógł rozszerzyć oraz pogłębić treści szkoły, abyście mogli wzrastać i rozwijać się w obszarach uwielbienia i służby na swojej indywidualnej ścieżce. 

-> Moduły są integralną częścią Szkoły Uwielbienia, niektóre z nich są dodatkowo płatne, szczegółowe informacje znajdziesz w opisie modułów. 

-> Uczestnik Szkoły Uwielbienia może lecz nie musi skorzystać z modułów. Uczestnictwo w modułach jest wymagające.

-> Każdy z MODUŁÓW ma inny charakter, może rozwijać nasze życie duchowe, budować wspólne relacje lub umożliwiać szlifowanie umiejętności technicznych i praktycznych z zakresu wykonywania muzyki uwielbienia czy dziedzin pokrewnych.

-> Każdy z modułów posiada własną systematykę i harmonogram, opisane szczegółowo poniżej.

-> Uczestnik, który zobowiązuje się do uczęszczania na moduł, zobowiązuje się także do opłacenia wszystkich lekcji kursu, bez względu na to czy w nich uczestniczył czy nie. (Opłata za kurs jest opłatą całościową, nawet jeśli kosz jest podany w rozliczeniu za lekcję lub spotkanie).

formacja "14 kroków"

CEL: Osoba zgłaszająca się na ten moduł podejmuje się wyzwania 5 miesięcznej formacji Słowem Bożym. Celem moduły jest osobisty, codzinny rozwój duchowy w oparciu o codzienną lekturę psalmów i praktykowanie ćwiczeń duchowych. Program pomaga rozwiać osobistą relację z Duchem Świętym.

FORMA ORGANIZACYJNA: Program prowadzony jest w aplikacji Szkoły Uwielbienia, raz w tygodniu odbywa się wspólna modlitwa uczestników na ZOOM.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: codzienne rozważania.

KOSZT: W cenie opłaty za szkołę.

malarstwo i rysunek w uwielbieniu

CEL: doskonalenie umiejętności malarskich oraz współtworzenia uwielbienia przez obraz.
Uczenie się jak to, co odbieram od Boga przełożyć na obraz.
Rozwijanie wrażliwości w słuchania Boga i przekazywania Jego głosu poprzez proroczy obraz.
Ćwiczenie w jedności z pozostałymi elementami uwielbienia.

FORMA ORGANIZACYJNA: hybrydowo (spotkania w piątki przed zjazdami + teleklasy i praca własna)

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w miesiącu + spotkania online

KOSZT: ……………… 90 zł / spotkanie

REALIZACJA DŹWIĘKU I PRODUKCJA MUZYCZNA

CEL: Poznać sprzęt nagłośnieniowy oraz nauczyć się jak go wykorzystywać i konfigurować w zależności od potrzeb. Nauka podstaw miksowania przy użyciu mikserów analogowych i cyfrowych. Zdobyć wiedzę jak nagrywać i tworzyć muzykę pracując z programami typu DAW (Digital Audio Workstation).

FORMA ORGANIZACYJNA: Lekcje indywidualne na zoomie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w tygodniu

KOSZT: 90 zł za spotkanie.

grupa połączeni

CEL: Tworzenie i integrowanie środowiska ludzi uwielbienia w Polsce, Budowanie relacji i połączeń między uczestnikami Szkoły Uwielbienia, 

FORMA ORGANIZACYJNA: Program prowadzony jest w aplikacji Szkoły Uwielbienia, oraz podczas spotkań na platformie zoom.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w miesiącu + praca własna.

KOSZT: W cenie opłaty za szkołę.

Liderzy

CEL: Osobisty wzrost i rozwój potencjału w byciu liderem. Uzyskanie podstaw teoretycznych z zakresu procesu grupowego, komunikacji grupy –  wewetrznej i zewnętrzenej, metody pracy z celami, a także obserwacji jak buduje się DNA grupy. 

FORMA ORGANIZACYJNA: Spotkania zoom, 1,5 – 2 h

CZĘSTOTLIWOŚĆ: co 2 tygodnie.

mentoring osobisty

CEL: Osobisty wzrost i rozwój potencjału w byciu liderem uwielbienia, lub innych obszarach  w relacji z mentorem.  Mentoring to relacja partnerska, relacja nakierowana na rozwój osoby mentorowanej, w oparciu o wiedzę, mądrość, doświadczenie mentora. Wspólna praca nad celem, który chce osiągnąć osoba mentorowana. 


Doskonałe narzędzie dla osób które potrzebują wsparcia, wiedzy po to żeby rozwiązać jakiś swój dylemat, pójść dalej, przejść jakiś etap.

Na mentoring zgłaszaja sie najczesciej osoby, które gdzieś utknęły w realizacji celu, który przed sobą stawiają. 

FORMA ORGANIZACYJNA: Spotkania na żywo lub online.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: co 2 tygodnie.

KOSZT: 100 zł / spotkanie.

technika sceniczna

CEL: Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu, przygotowania i podstawowej obsługi techniki scenicznej służących kościołowi i wspólnotom.

FORMA ORGANIZACYJNA: Praktyka – zajęcia odbywają się w piątki przed zjazdami oraz zaraz po zakończeniu zjazdów.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w miesiącu.

KOSZT: 300 zł kurs lub 0 zł jeśli weźmiesz udział we wszystkich zajęciach.

podstawy muzyki

CEL: Dla każdego kto jest ciekawy, czuje potrzebę usystematyzowwania wiedzy. Dzięki modułowi zrozumiesz podstawy tworzenia i wykonywania muzyki uwielbienia. To „must have” dla każdej osoby służącej w zespole uwielbienia, która nie ma wykształcenia muzycznego. 

FORMA ORGANIZACYJNA: zajęcia interaktywne / platforma zoom

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w miesiącu + praca własna pomiędzy spotkaniami.

Uwielbienie tańcem i flagami

CEL: Moduł uwielbienia tańcem i z flagami ma przybliżyć uczestnikom znaczenie tańca, ruchu, gestu oraz sztandarów w oddawaniu chwały Bogu. Jest to moduł praktyczny z podstawami teorii na ten temat opartej o Słowo Boże.

FORMA ORGANIZACYJNA: Spotkania stacjonarne, trwające około 3 h każde. W piątki przed zjazdami.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w miesiącu.

KOSZT: 90 zł / spotkanie

Lekcje Muzyczne

CEL: Rozwijanie umiejętności technicznych z zakresu emisji głosu lub gry na instrumencie w czasie indywidualnych lekcji. Terminy lekcji umawiane są indywidualnie z każdym nauczycielem.

FORMA ORGANIZACYJNA: Spotkania na platformie zoom, zajęcia indywidualne. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w tygodniu.

KOSZT: 90 zł spotkanie. 

DOSTĘPNE KLASY: pianino, gitara basowa, perkusja, emisja głosu, saksofon, trąbka,  gitara, flet etniczny.


– Rejestracja na większość modułów dodatkowych odbędzie się we wrześniu i/LUB Październiku.

– Zachęcamy do zaangażowania w moduły, które są bogactwem wiedzy i osobistego rozwoju. Moduły są też wymagające, dlatego prosimy o przemyślany wybór i konsekwentną pracę. 

terminy zjazdów 2024/25

STACJONARNIE LUB ONLINE!

W zajęciach możesz uczestniczyć stacjonarnie lub online:

– Moduły – zgodnie z informacjami zawartymi w opisach modułów
– Zjazdy stacjonarne – zarówno stacjonarnie jak i online

Transmisja online, dostępna jest dla uczestników, którzy zarejestrowali się w wersji online lub zgłosili swoją nieobecność na zjeździe. 

spotkania organizacyjne

TERMINY:1 października 2024 – g. 20:00 – spotkanie organizacyjne dla uczestników 1 roku – ZOOM 
Na spotkaniu organizacyjnym będzie dużo informacji, w jaki sposób szkoła jest zorganizowana i jak działa. Przedstawimy wam moduły dodatkowe oraz prowadzących. 

Czas trwania około 2 h

 

Obowiązkowe spotkania wprowadzające dla uczestników 1 roku:

W trakcie trwania szkoły odbywają się 3 spotkania:

– wprowadzające

– połówkowe

– kończące

 – czas trwania około 1,5 h Każde. (spotkanie NIE będzie nagrywane do późniejszego obejrzenia)
– Uczestnik wybiera jeden termin z grup w tych terminach – zapisy na grupy ruszą na koniec września. 

 TERMINY ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE PÓŹNIEJ

Bardzo prosimy o takie zaplanowanie czasu, aby uczestniczyć w spotkaniu z wykorzystaniem komputera – konieczna będzie swobodna i sprawna edycja dokumentu .doc, także uczestnictwo np. z komórki lub tabletu będzie uniemożliwiało skorzystanie ze spotkania.

Zjazdy stacjonarne

19.10.2024 – ZJAZD STACJONARNY – Warszawa

23.11.2024 – ZJAZD STACJONARNY – Warszawa

14.12.2024 – ZJAZD STACJONARNY – Warszawa

25.01.2025 – ZJAZD STACJONARNY – Warszawa

22.02.2025 – ZJAZD STACJONARNY – Warszawa

15.03.2025 – ZJAZD STACJONARNY – Warszawa

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Komisji Edukacji 101, Dolny Kościół Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego

GODZINY: Zajęcia odbywają się od 9 do 18.

Koszty

Koszt uczestnictwa w szkole w roku szkolnym 2024/25 to 1200 zł przy płatności jednorazowej podczas zapisania.

Uczestnicy mogą skorzystać z systemu płatności ratalnych, wtedy łączny koszt uczestnictwa wynosi 1300 zł lub 1500 zł, wg. harmonogramu udostępnionego w chwili rejestracji. Kwota należności zależna jest od ilości wybranych rat.

Przy uczestnictwie płatnym w 6 ratach, uczestnik zobowiązuje się podpisać umowę uczestnictwa z orgniazatorem. 

Na prośbę uczestnika jest możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu płatności za szkołę np. płatności miesięczne. W takich przypadlach prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły kontakt@szkolauwielbienia.com

—————————————————————-

Fundacja jest organizacją non-profit i nie czerpie zysków z organizowanej Szkoły Uwilebienia. Wszystkie środki i wpłaty uczestników przeznaczamy na realizację szkoły oraz celów statutowych fundacji i koszty jej utrzymania oraz prowadzenia.

—————————————————————-

 

Cena szkoły obejmuje:

Realizację programu, koszty organizacyjne takie jak sala, technika, obsługa spotkania, streaming, przerwę kawową, materiały szkoleniowe,

Każdy uczestnik we własnym zakresie ponosi koszty:

Dojazdu, noclegu jeśli taki jest konieczny, osobistych materiałów na zajęcia, posiłków, ewentualne moduły dodatkowe oraz materiały potrzebne do nich.

 

REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin dostępny jest tutaj

Każdy uczestnik zapisując się do szkoły akceptuje regulamin i politykę prywatności. 

Naszym celem jest rozwinąć Twój potencjał i obdarowanie tak, abyś mógł służyć Bogu pełniej i głębiej i abyś obdarowywał swoimi darami Jego Kościół i świat.

Naszym pragnieniem jest, żebyś nauczył się uwielbiać Boga jako prawdziwy czciciel” w duchu i w prawdzie.

Naszą wizją jest przygotowanie robotników na żniwo, które Bóg przygotował w Polsce i na świecie.

Zajęcia dla 1 roku poprowadzą:

W szkole uwielbienia nauczać będą:

Mateusz Mate.O OtrembaMateusz Mate.O Otremba – kompozytor, autor tekstów, wokalista, fotograf. Wydał 8 wspaniałych autorskich albumów, mąż Natalii i tata 3 dzieci, współpracownik wielu wybitnych osobowości polskiej sceny muzycznej.

Łukasz Sosna – Muzyk saksofonista, lider uwielbienia we wspólnocie Kahal.  Prowadzi szkołe muzyczną „Szkoła Muzyki Rozrywkowej” przy wspólnocie Kahal  , która kształci muzyków ku uwielbieniu. Muzyk sesyjny znanych polskich wykonawców . Członek zespołu Kahal.U.

Członek Zarządu Fundacji Projekt Przebudzenie, współtwórca Szkoły Uwielbiebia. 


Magdalena Jeleń – liderka Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Abba. Absolwentka szkolenia
z Psychoterapii Tańcem i Ruchem.  Od lat związana z pracą z ciałem. Podczas różnego rodzaju warsztatów
i spotkań modlitewnych zachęca uczestników do uwielbienia Boga tańcem i ruchem, tak by kościół oddawał Mu chwałę w zintegrowanym sposób w duchu, duszy i ciele.

Aleksander BańkaLider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie, filozof (dr hab. prof. UŚ), politolog,  Od lat posługuje modlitwą, specjalizuje się w towarzyszeniu duchowym (towarzyszenie integralne w nurcie chrześcijańskiego personalizmu). Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, delegat Komisji Episkopatu Polski na inaugurację synodu o synodalności. Prywatnie mąż i ojciec

Maja SowińskaJest żoną Krzysia, mamą Róży i Jazona. Z wykształcenia jest judaistką, z powołania literatką, z usposobienia artystką. Jej pasją jest pisanie i mówienie na temat Izraela, Żydów oraz czasów ostatecznych. Pragnie robić dużo rzeczy jednocześnie i świadomie żyć, co udaje jej się z Krzysiem w wielu wymiarach realizować przez fundację SOWINSKY, którą wspólnie prowadzą.

Maria Kastyakzajmuje się ewangelizacją. Zaczęła w Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji w Katowicach i na Przystankach Jezus. Głosi „w porę i nie w porę”. W 2016 była na misjach w Kenii. W 2011 roku założyła wspólnotę Dom w Ramionach Ojca, a następnie Fundację „Back Home”. Od tego czasu jest liderką wspólnoty oraz prezesem fundacji. Jest członkinią Rady Koordynacyjnej Ogólnopolskiego Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych. Studiuje teologię. Bliski jest jej temat misji, uwielbienia i prorokowania przez sztukę. Sama ukończyła kilka kursów pisania ikon. Maluje obrazy i pisze ikony. Prowadzi warsztaty z duchowości, a także tematach jedności Kościoła, Izraela, proroczego i charyzmatycznego wymiaru powołania w Kościele

Marta Miłuńska – wokalistka, lider i założycielka zespołu Projekt Przebudzenie. Od 2004 jako lider prowadzi modlitwę uwielbienia, warsztaty wokalne, warsztaty uwielbienia w różnych miastach w Polsce
i Europie. Jej wizją jest uwielbienie pełne pasji dla Boga, skupione na żywym podążaniu za Nim
, pokorne w relacji z kościołem.

Marek Miłuński teolog, historyk, nauczyciel. Pomysłodawca i wieloletni Dyrektor Kursu Biblijnego prowadzonego przez Apostolski Ruch Wiary w Warszawie. Absolwent Szkoły Biblijnej Livets Ord w Szwecji.
Przez wiele lat zaangażowany we wspieranie wspólnot charyzmatycznych w Kościele Katolickim jako lider, nauczyciel i formator. Autor dwuletniej formacji biblijnej.

Anna Sosna Tancerka uwielbienia, której pasją jest poznawanie Boga i odpowiadanie na Jego miłość tańcem. Od lat odkrywa i ciągle rozwija się w tańcu uwielbienia m.in. uczestnicząc w wielu warsztatach i wydarzeniach z nauczycielami z Polski i zagranicy . Liderka uwielbienia tańcem i flagami we wspólnocie Kahal.  Posługiwała m.in. na Sercu Dawida, Strefie Zero, w projekcie Chwała MU, Projekcie „Niebo” Gabi i Wojtka Gąsior. Prowadzi warsztaty uwielbienia Boga tańcem i ze sztandarami.

Michał Król – wokalista, gitarzysta, producent muzyczny i autor piosenek i muzyki uwielbienia. Absolwent Hillsong International Leadership College w Sydney.

Natalia Kuroś – wokalistka, pedagog, trener wokalny.
Od lat zaangażowana w rozwój kultury uwielbienia w Polsce, co poskutkowało założeniem szkoły Uwielbienia Jest Więcej. Jest liderem uwielbienia w kościele w Kaliszu oraz prezesem Fundacji Jest Więcej Art, którą założyła wraz z mężem. Śpiewała w zespole TGD oraz aktywnie współtworzy chrześcijańskie projekty w kościołach ewangelikanych tj.; konferencje, koncerty uwielbienia, warsztaty muzyczne. Nosi w sercu pasje do pracy z młodym pokoleniem oraz wydobywania darów które złożył w nich Bóg.

Joanna i Łukasz Kupczyńscy – Fisheclectic – Małżeństwo wybitnych muzyków i kompozytorów, którzy w uwielbieniu potrafią chwycić to co, najważniejsze, delikatne i choć ulotne, to o  największym znaczeniu. Słuchani są w 61 krajach świata i mają ponad 14 milionów odsłon w serwisie YouTube. Gościli na festiwalach muzycznych, grali koncerty w kościołach
i na rynkach, w domach pomocy społecznej, jak i na deskach teatrów i filharmonii, klubów muzycznych
i domów kultury, w kraju i za granicą.

Wiktoria Materzok -Absolwentka szkoły plastycznej w Bielsku-Bialej, studiuje sztuka i malarstwo to jej życiowa pasja. Ukończyla kurs prowadzony przez Arno Sterna ” Malort”. Od kilku lat zafascynowana i oddana głębokiej modlitwie proroczego malarstwa na uwielbieniu, która jest szczególnie bliską jej sercu formą relacji i kontaktu z Bogiem.
We wspólnocie Kahal prowadzi grupę pisania ikon. Jest szczęśliwą żoną i Mamą czwórki dzieci .

 WESPRZYJ Fundację projekt przebudzenie:

cO MOGĘ ZROBIĆ?

To od nas wszystkich zależy jak będzie wyglądał kościół i jak będzie się rozwijał.

Fundacja Projekt  Przebudzenie powstała aby rozwijać i współtworzyć środowisko  uwielbienia w polsce. 

Wszystkie wpłąty przeznaczamy na działalność statutową fundacji, są to m. in: wytwarzanie materiałów szkoleniowych, nagrań, grafik, wyjazdy z posługą, szkolenia we wspólnotach.

 

 

 

 

 

jeśli uwielbienie jest czymś co Bóg wkłada w twoje serce możesz nas wesprzeć dziesięciną lub inną wpłatą:

Fundacja Projekt Przebudzenie

konto:  53 1140 2004 0000 3102 8231 2137

Tytułem: DArowizna na cele statutowe

 

 

 Masz pytania? Napisz do nas: kontakt@szkolauwielbienia.com