II ROK SZKOŁY UWIELBIENIA

zapisy:

 

Rejestracja na 2 rok szkoły Uwielbienia, w roku 2024/2025 zakończy się 15 czerwca 2024 roku.

Osoby, które chciałby się zarejestrować po tym terminie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod adresem kontakt@szkolauwielbienia.com

PROGRAM 2 rok

na program nauczania na 2 roku składają się:

2 ZJAZDY PRAKTYCZNE

 

– To dwa spotkania, poświęcone pracy w grupach (małych zespołach tematycznych).

– Minimum teorii maksimum praktyki.

– Zjazdy praktyczne odbywają się na terenie Parafii pw. św. Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim, oraz pobliskich dwóch szkół.

– Zajęcia trwają od 9 do 18.

– W zjazdach praktycznych mogą uczestniczyć także osoby, które nie grają na żadnym instrumencie.

– uczestnicy, którzy grają na instrumentach nie muszą ich ze sobą przywozić.

 

3 ZJAZDY STACJONARNE

 

– To spotkania takie jak uczestniczy poznali w 1 roku nauki.

– Zjazdy wprowadzają w 4 filary nauczania o uwielbieniu w służbie.

– Zjazdy rozpoczynają się i kończą wspólnym uwielbieniem i modlitwą w dolnej sali Parafii Wnieobowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 101.
Środkowa część dnia to zajęcia w innej sali z gośćmi i programem dla II roku. 

– Zajęcia trwają od 9 do 18.

 

3 TELEKONFERENCJE

 

– Konferencje będą trwały około 2 godzin. 

– Ich rolą jest pogłębianie tematów zjazdów stacjonarnych, przez dyskusję i rozmowę z zaproszonymi gośćmi i prowadzącymi. 

– Telekonferencje będą transmitowane na platformie zoom lub aplikacji szkoły.

MODUŁY DODATKOWE

 

– Moduły to ważne materiały uzupełniające, które poszerzają treści zjazdów oraz umożlwiają indywidualny kierunkowy rozwój w szkole.

– Na 2 roku jest jeden moduł formacyjny, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników 2 roku. (forma podobna do modułu „14 kroków”). Stanowi on ważną podstawę do treści poruszanych na zjazdach. 

– Poadto szkoła oferuje szereg modułów dodatkowych, które umożliwają rozwój osobisty w różnych dziedzinach uwielbienia i służby. Zachęcamy do rozważnego wybierania modułów i aktywnego uczestnictwa. 

– każdy z modułów ma indywidualnie określony harmonogram i systematykę. 

 

4 filary nauczania na 2 roku Szkoły Uwielbienia:

To 4 najważniejsze tematy dookoła, których pracujemy cały rok (zjazdy stacjonarne). One wyznaczają kierunek programu i je będziemy konekwentnie rozpatrywać pod wieloma kątami np. podstaw biblijnych, dotyczasowej praktyki i ćwiczeń. To 4 solidne i obfite obszary, w których uwielbienie służy i odgrywa istotną rolę. 

?

Modlitwa uwielbienia w sferze formacji duchowej wierzących

?

Modlitwa uwielbienia w dziele ewangelizacji

?

Modlitwa uwielbienia w dziele uzdrowienia fizycznego

?

Modlitwa uwielbienia w dziele uwolnienia i uzdrowienia emocjonalnego

Moduły Dodatkowe 2 rok:

-> Co to jest moduł? To sposób abyś mógł rozszerzyć oraz pogłębić treści szkoły, abyście mogli wzrastać i rozwijać się w obszarach uwielbienia i służby na swojej indywidualnej ścieżce. 

-> Moduły są integralną częścią Szkoły Uwielbienia, niektóre z nich są dodatkowo płatne, szczegółowe informacje znajdziesz w opisie modułów. 

-> Uczestnik Szkoły Uwielbienia może lecz nie musi skorzystać z modułów, jednak gorąco zachęcamy aby coś wybrać. Zaangażowanie się w moduły to wymierne dodatkowe obciążenie, ale to trud, który warto podjąć.

-> Każdy z MODUŁÓW ma inny charakter, może rozwijać nasze życie duchowe, budować wspólne relacje lub umożliwiać szlifowanie umiejętności technicznych i praktycznych z zakresu wykonywania muzyki uwielbienia czy dziedzin pokrewnych

-> Każdy z modułów posiada własną systematykę i harmonogram. 

 

formacja "4 sfery uwielbienia"

CEL: Przygotowanie do zjazdów poprzez rozważanie biblijnych podstaw poruszanych tematów na zjazdach, oraz utrwalenie materiału.

FORMA ORGANIZACYJNA: Program prowadzony jest w aplikacji Szkoły Uwielbienia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: codzienne rozważania.

KOSZT: W cenie opłaty za szkołę.

(moduł obowiązkowy)

Uwielbienie tańcem i flagami

CEL: Moduł uwielbienia tańcem i z flagami ma przybliżyć uczestnikom znaczenie tańca, ruchu, gestu oraz sztandarów w oddawaniu chwały Bogu. Jest to moduł praktyczny z podstawami teorii na ten temat opartej o Słowo Boże.

FORMA ORGANIZACYJNA: Spotkania stacjonarne, trwające około 3 h każde. W piątki przed zjazdami. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w miesiącu.

KOSZT: 90 zł / spotkanie

Lekcje Muzyczne

CEL: Rozwijanie umiejętności technicznych z zakresu emisji głosu lub gry na instrumencie w czasie indywidualnych lekcji. Terminy lekcji umawiane są indywidualnie z każdym nauczycielem.

FORMA ORGANIZACYJNA: Spotkania na platformie zoom, zajęcia indywidualne. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w tygodniu.

KOSZT: 90 zł spotkanie. 

DOSTĘPNE KLASY: pianino, gitara basowa, perkusja, emisja głosu, saksofon, trąbka,  gitara, flet etniczny.

kompozycja i aranżacja w uwielbieniu

CEL: nauka  pisania własnych autorskich utworów muzycznych. Jak napisać poprawnie harmonię, skomponować autorską linię melodyczną, poznanie różnych środów aranżacyjnych tak, żeby utwór był ciekawy. 

FORMA ORGANIZACYJNA: zajęcia interaktywne / platforma zoom

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w miesiącu + praca własna pomiędzy spotkaniami.

KOSZT: 30 zł za spotkanie

malarstwo i rysunek w uwielbieniu

CEL: doskonalenie umiejętności malarskich oraz współtworzenia uwielbienia przez obraz. 
Uczenie się jak to, co odbieram od Boga przełożyć na obraz.
Rozwijanie wrażliwości w słuchania Boga i przekazywania Jego głosu poprzez proroczy obraz.
Ćwiczenie w jedności z pozostałymi elementami uwielbienia.

FORMA ORGANIZACYJNA: hybrydowo (spotkania w piątki przed zjazdami + teleklasy i praca własna)

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w miesiącu + spotkania online

KOSZT: ……………… 90 zł / spotkanie 

REALIZACJA DŹWIĘKU I PRODUKCJA MUZYCZNA

CEL: Poznać sprzęt nagłośnieniowy oraz nauczyć się jak go wykorzystywać i konfigurować w zależności od potrzeb. Nauka podstaw miksowania przy użyciu mikserów analogowych i cyfrowych. Zdobyć wiedzę jak nagrywać i tworzyć muzykę pracując z programami typu DAW (Digital Audio Workstation).

FORMA ORGANIZACYJNA: Lekcje indywidualne na zoomie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w tygodniu

KOSZT: 90 zł za spotkanie. 

grupa połączeni

CEL: Tworzenie i integrowanie środowiska ludzi uwielbienia w Polsce, Budowanie relacji i połączeń między uczestnikami Szkoły Uwielbienia, 

FORMA ORGANIZACYJNA: Program prowadzony jest w aplikacji Szkoły Uwielbienia, oraz podczas spotkań na platformie zoom.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w miesiącu + praca własna. 

KOSZT: W cenie opłaty za szkołę. 

Liderzy

CEL: Osobisty wzrost i rozwój potencjału w byciu liderem uwielbienia. Uzyskanie podstaw teoretycznych z zakresu procesu grupowego, komunikacji wewetrznej i zewnętrzenej, metody pracy z celami, a także obserwacji jak buduje się DNA grupy. 

FORMA ORGANIZACYJNA: Spotkania zoom, 1,5 – 2 h

CZĘSTOTLIWOŚĆ: co 2 tygodnie.

mentoring osobisty

CEL: Osobisty wzrost i rozwój potencjału w byciu liderem uwielbienia, lub innych obszarach  w relacji z mentorem.  Mentoring to relacja partnerska, relacja nakierowana na rozwój osoby mentorowanej, w oparciu o wiedzę, mądrość, doświadczenie mentora. Wspólna praca nad celem, który chce osiągnąć osoba mentorowana. 


Doskonałe narzędzie dla osób które potrzebują wsparcia, wiedzy po to żeby rozwiązać jakiś swój dylemat, pójść dalej, przejść jakiś etap.

Na mentoring zgłaszaja sie najczesciej osoby, które gdzieś utknęły w realizacji celu, który przed sobą stawiają. 

FORMA ORGANIZACYJNA: Spotkania na żywo lub online.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: co 2 tygodnie.

KOSZT: 100 zł / spotkanie.

technika sceniczna

CEL: Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu montażu, przygotowania i podstawowej obsługi techniki scenicznej służących kościołowi i wspólnotom. 

FORMA ORGANIZACYJNA: Praktyka – zajęcia odbywają się w piątki przed zjazdami oraz zaraz po zakończeniu zjazdów.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: raz w miesiącu.

KOSZT: 300 zł kurs lub 0 zł jeśli weźmiesz udział we wszystkich zajęciach.


– Rejestracja na większość modułów dodatkowych odbędzie się we wrześniu i październiku.

– Zachęcamy do zaangażowania w moduły, które są bogactwem wiedzy i osobistego rozwoju. Moduły są też wymagające, dlatego prosimy o przemyślany wybór i konsekwentną pracę. 

terminy zjazdów 2024/25

STACJONARNIE LUB ONLINE!

Podobnie jak w pierwszym roku Szkoły Uwielbienia, w większości zajęć można uczestniczyć zarówno stacjonarnie jak i online:

– Zjazdy praktyczne – uczestnictwo tylko stacjonarne.
– Moduły – zgodnie z informacjami zawartymi w opisach modułów
– Zjazdy stacjonarne – zarówno stacjonarnie jak i online
– Telekonferencje – online

spotkania organizacyjne

2 września 2024 – g. 20:00 – spotkanie organizacyjne dla uczestników 2 roku

Platforma zoom

Czas trwania około 1,5 – 2 h

 

Obowiązkowe spotkania wprowadzające dla uczestników 2 roku.

11 i 12 września godzina 20:00 – czas trwania około 1,5 h (11 lub 12 września, spotkanie NIE będzie nagrywane do późniejszego obejrzenia)
Uwaga ten termin może ulec zmianie!

Bardzo prosimy o takie zaplanowanie czasu, aby uczestniczyć w spotkaniu z wykorzystaniem komputera – konieczna będzie swobodna i sprawna edycja dokumentu .doc, także uczestnictwo np. z komórki lub tabletu będzie uniemożliwiało skorzystanie ze spotkania.

 

Zjazdy praktyczne

21.09.2024 – Wodzisław Śląski

5 i 6.04.2025 – Wodzisław Śląski (zjazd 2 dniowy)

LOKALIZACJA: Zjazdy praktyczne odbywają się na terenie Parafii pw. św. Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim, oraz pobliskich dwóch szkół.
Wodzisław Śląski dzięki współpracy z Parafią i Szkołą Muzyki Rozrywkowej, zapewnia nam niezbędne zaplecze techniczne i lokalowe.

GODZINY: zajęcia odbywają się od 9 do 18

Zjazdy stacjonarne

23.11.2024 – ZJAZD STACJONARNY – Warszawa

14.12.2024 – ZJAZD STACJONARNY – Warszawa

22.02.2025 – ZJAZD STACJONARNY – Warszawa

LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Komisji Edukacji 101, Dolny Kościół Parafi Wniebowstąpienia Pańskiego
Na część zajęć uczestnicy II roku będą przechodzić do innego budynku. 

GODZINY: Zajęcia odbywają się od 9 do 18.

Telekonferencje

25.10.2024 – Telekonferencja

17.01.2025 – Telekonferencja 

21.03.2025 – Telekonferencja

LOKALIZACJA: platforma zoom 

GODZINY: 19:00 – 20:30

Koszty

Koszt uczestnictwa w szkole w roku szkolnym 2024/25 to 1900 zł przy płatności jednorazowej podczas zapisania.

Uczestnicy mogą skorzystać z systemu płatności ratalnych, wtedy łączny koszt uczestnictwa wynosi 2400 zł, wg. harmonogramu udostępnionego w chwili rejestracji.

Na prośbę uczestnika jest możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu płatności za szkołę np. płatności miesięczne. W takich przypadlach prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły z konkretną propozycją harmonogramu ze strony uczestnika.  kontakt@szkolauwielbienia.com

—————————————————————-

Fundacja jest organizacją non-profit i nie czerpie zysków z organizowanej Szkoły Uwilebienia. Wszystkie środki i wpłaty uczestników przeznaczamy na realizację szkoły oraz celów statutowych fundacji i koszty jej utrzymania oraz prowadzenia.

—————————————————————-

 

Cena szkoły obejmuje:

Realizację programu, koszty organizacyjne takie jak sala, technika, obsługa spotkania, streaming, przerwę kawową, materiały szkoleniowe,

Każdy uczestnik we własnym zakresie ponosi koszty:

Dojazdu, noclegu jeśli taki jest konieczny, osobistych materiałów na zajęcia, posiłków, ewentualne moduły dodatkowe oraz materiały potrzebne do nich.

 

REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin dostępny jest tutaj

Każdy uczestnik zapisując się do szkoły akceptuje regulamin i politykę prywatności. 

Naszym celem jest rozwinąć Twój potencjał i obdarowanie tak, abyś mógł służyć Bogu pełniej i głębiej i abyś obdarowywał swoimi darami Jego Kościół i świat.

Naszym pragnieniem jest, żebyś nauczył się uwielbiać Boga jako prawdziwy czciciel” w duchu i w prawdzie.

Naszą wizją jest przygotowanie robotników na żniwo, które Bóg przygotował w Polsce i na świecie.

Zajęcia dla 2 roku poprowadzą:

W szkole uwielbienia nauczać będą:

Mateusz Mate.O OtrembaMateusz Mate.O Otremba – kompozytor, autor tekstów, wokalista, fotograf. Wydał 8 wspaniałych autorskich albumów, mąż Natalii i tata 3 dzieci, współpracownik wielu wybitnych osobowości polskiej sceny muzycznej.

o. Wit Chłondowski -franciszkanin, doktor teologii dogmatycznej, duszpasterz Wspólnoty i Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” w Cieszynie, wykładowca WSD w Katowicach.
Specjalizuje się w dziedzinach: pneumatologia, teologia charyzmatów i objawień prywatnych, nowe ruchy kościelne, teologia Josepha Ratzingera, ekumenizm.

Aleksander BańkaLider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie, filozof (dr hab. prof. UŚ), politolog,  Od lat posługuje modlitwą, specjalizuje się w towarzyszeniu duchowym (towarzyszenie integralne w nurcie chrześcijańskiego personalizmu). Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Współpracownik Radia eM, Gościa Niedzielnego. Członek Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, delegat Komisji Episkopatu Polski na inaugurację synodu o synodalności. Prywatnie mąż i ojciec

Witold Kacałamąż Bożeny, ojciec trzech córek: Zuzanny, Debory oraz Mileny. Dziadek Estery. Od 35 lat zaangażowany we wdrażanie w codzienność, posoborowej wizji Kościoła. Teolog, lider wspólnoty Kahal, katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Łukasz SosnaMuzyk saksofonista, lider uwielbienia we wspólnocie Kahal.  Prowadzi szkołe muzyczną „Szkoła Muzyki Rozrywkowej” przy wspólnocie Kahal  , która kształci muzyków ku uwielbieniu. Muzyk sesyjny znanych polskich wykonawców . Członek zespołu Kahal.U.

Członek Zarządu Fundacji Projekt Przebudzenie, współtwórca Szkoły Uwielbiebia. 

Marta Miłuńska – wokalistka, lider i założycielka zespołu Projekt Przebudzenie. Od 2004 jako lider prowadzi modlitwę uwielbienia, warsztaty wokalne, warsztaty uwielbienia w różnych miastach w Polsce
i Europie. Jej wizją jest uwielbienie pełne pasji dla Boga, skupione na żywym podążaniu za Nim
, pokorne w relacji z kościołem.

Michał Król – wokalista, gitarzysta, producent muzyczny i autor piosenek i muzyki uwielbienia. Absolwent Hillsong International Leadership College w Sydney.

Marcin Zieliński – Lider wspólnoty Głos Pana w Skierniewicach. Ewangelizator, posługujący modlitwą o uzdrowienie w kraju i za granicą. Członek Krajowej Służby Komunii CHARIS oraz autor książek m.in. „Rozpal wiarę, a będą działy się cuda”, „Między cierpieniem a uzdrowieniem”, czy „Modlitwa w blasku Boga”.  Twórca projektu „ChwałaMU”. Prywatnie absolwent AWF w Warszawie i student teologii oraz prezes Fundacji „Rozpal Wiarę”.

Krzysztof SowińskiJestem mężem Mai, ojcem Róży oraz Jazona, świeckim ewangelizatorem. Studentem teologii na Akademii Katolickiej w Warszawie. Prezesem zarządu Fundacji „SOWINSKY”. Pragnie głosić Dobrą Nowinę na wszelkie możliwe sposoby i włożyć wszelki wysiłek w rozwój Kościoła w Polsce. 

Katarzyna Wyrozębska wieloletnia liderka służby uwielbienia we Wspólnocie Abba. Zawodowo pedagog i coach. Jej pasją jest towarzyszenie ludziom w odkrywaniu ich obdarowania i powołania.  Jej marzeniem jest Kościół, pełen odważnych Bożych dzieci niosących objawianie serca Ojca. Prywatnie szczęśliwa żona swego męża.

 WESPRZYJ Fundację projekt przebudzenie:

cO MOGĘ ZROBIĆ?

To od nas wszystkich zależy jak będzie wyglądał kościół i jak będzie się rozwijał.

Fundacja Projekt  Przebudzenie powstała aby rozwijać i współtworzyć środowisko  uwielbienia w polsce. 

Wszystkie wpłąty przeznaczamy na działalność statutową fundacji, są to m. in: wytwarzanie materiałów szkoleniowych, nagrań, grafik, wyjazdy z posługą, szkolenia we wspólnotach.

 

 

 

 

 

jeśli uwielbienie jest czymś co Bóg wkłada w twoje serce możesz nas wesprzeć dziesięciną lub inną wpłatą:

Fundacja Projekt Przebudzenie

konto:  53 1140 2004 0000 3102 8231 2137

Tytułem: DArowizna na cele statutowe

 

 

 Masz pytania? Napisz do nas: kontakt@szkolauwielbienia.com